Autodoprava

Mitsubishi Fuso
3Z8 4752

        

Počet paletNosnostObjem
123745 kg32 m3